Skip to main content

In Uniec versie 3.0.10.0 zijn de volgende wijzigingen verwerkt:

Warmtepompen – betere prestatie

De manier waarop de bijstook met een elektrisch element bij een warmtepomp met een energiefractie < 1 wordt doorgerekend is gewijzigd. Deze wijziging is gebaseerd op een uitspraak van de NEN rapporteur. Lees meer over de reden en de gevolgen van deze aanpassing in ons nieuwsbericht.

CV ketels productspecifiek toegevoegd

In deze versie van Uniec 3 hebben we alle CV ketels met een hulpenergie verklaring voor verwarming opgenomen. Bij verwarming kan de ketel dus productspecifiek geselecteerd worden en is het niet langer nodig de hulpenergie handmatig te berekenen en in te voeren. Binnen enkele weken zullen we ook de warm tapwater verklaringen van CV ketels gaan toevoegen.

Afmelden

Op het afmeldformulier hebben wij in de tabel met berekeningen de sortering zodanig aangepast dat de volgorde van berekeningen in de tabel gelijk is aan die in de projectmap.

Tevens is in de eerste kolom van de tabel de omschrijving uitgebreid. Deze is nu opgebouwd uit de omschrijving ingevoerd bij ‘algemene gegevens’ in combinatie met de omschrijving bij ‘indeling gebouw’. In de afmeld tabel is het hierdoor veel duidelijker welke berekening iedere regel betreft.

Tevens hebben wij een bugfix uitgevoerd voor berekeningen met een productspecifieke zonneboiler die niet afgemeld konden worden.

Bugfix

Verwarming: bij productspecifieke warmtepompen met bron ‘bodem – vergroot – brine gevuld’ werd een foutmelding gegeven waardoor niet verder gerekend kon worden met deze bron.

PDF rapportage: er zijn diverse foutjes gerepareerd waaronder dat de PDF uit Uniec 3 niet in alle PDF programma’s opgeslagen kon worden via ‘opslaan als’.