Skip to main content

In Uniec 3.0.11.5 zijn de volgende aanpassingen gedaan:

  • Diverse aanpassingen om de stabiliteit van Uniec 3 te bevorderen en onterechte meldingen te voorkomen.
  • Verwarming en koeling: wanneer er meerdere rekenzones aan het systeem gekoppeld waren kon het voorkomen dat in de tabel van afgifteventilatoren invoer in één regel automatisch ook verscheen in de overige regels.
  • Koeling: het energieverbruik van afgifte ventilatoren werd per ongeluk niet meer meegenomen in de berekening sinds Uniec versie 3.0.11.2 (22 april).
  • Ventilatie: bij appartementengebouwen ingevoerd per appartement en niet forfaitaire invoer van ventilatoren werd bij gebruik van een luchtbehandelingskast een tabelinvoer per appartement getoond.
  • Verliesoppervlakte: bij appartementengebouwen ingevoerd per appartement met een begrenzing aan een AOR werd bij appartement types die meer dan 1x voorkomen de verliesoppervlakte onjuist bepaald.
  • Afmelden: het afmelden van appartementengebouwen ingevoerd per appartement duurde te lang. Dit proces verloopt nu net zo snel als bij individuele gebouwen die afgemeld worden.