Skip to main content

In Uniec 3.0.13.2 zijn de volgende verbeteringen verwerkt:

  • Verslepen van rijen in tabellen: in de bouwkundige bibliotheek en bij indeling gebouw lukte het niet meer om de volgorde van rijen in de tabellen te veranderen.
  • Boosterwamtepompen: wanneer een boosterwarmtepomp met een ‘eigen waarde’ voor de COP ingevoerd werd kon de berekening niet meer doorgerekend worden.
  • Zonneboilers: bij het aanmaken van een nieuw zonneboiler systeem wordt automatisch alleen het warm tapwater systeem gekoppeld.