Skip to main content

In Uniec 3.0.14.0 zijn een groot aantal aanpassingen gedaan. Dit betreft onder andere technische aanpassingen die de stabiliteit vergroten en voorkomen dat incidenteel invoer niet opgeslagen wordt. Verder is het doorrekenen van (grote) berekeningen versneld. De komende weken blijven wij verder werken aan het verbeteren van de stabiliteit en snelheid van Uniec 3.

In de Bouwregelgeving treedt per 30 juni 2021 de regeling ‘Hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie’ in werking. Onderdeel van deze regeling is de hernieuwbare energie indicator. Deze indicator is aan het resultatenoverzicht van Uniec 3 toegevoegd.

Verder heeft NEN een NTA 8800 interpretatieblad V2 voorbereid. Deze zou per 1 juli gepubliceerd worden maar dit is recent uitgesteld naar 1 augustus 2021. De volgende punten uit dit interpretatieblad zijn al in deze versie van Uniec 3 verwerkt:

 • Bouwkundige bibliotheek: de forfaitaire psi-waarden volgens bijlage I zijn bijgewerkt conform de meest recente toevoegingen in de NTA 8800 (download hier bijlage I die per 1 augustus wordt gepubliceerd).
 • Indeling gebouw: bij type woning is ‘ half plat dak’ gewijzigd in ‘deels plat dak’
 • Bevochtiging: elektrische stoombevochtiging kan nu voor zowel lokale als centrale systemen gekozen worden (was alleen lokaal)

De volgende bugfixes in Uniec 3 kunnen resulteren in gewijzigde rekenresultaten:

 • Beschaduwing/zomernachtventilatie: enkele oude berekeningen van voor 1 januari 2021 gaven na kopiëren van de berekening andere rekenresultaten door een kopieerfout (op de achtergrond) bij beschaduwing en zomernachtventilatie. De bug is hersteld en berekeningen die onjuiste waarden bij beschaduwing en zomernachtventilatie hadden zijn bijgewerkt.
 • Verticale leidingen door thermische schil: als bij een berekening van een appartementengebouw ingevoerd per appartement was gekozen voor ‘verticale leidingen door thermische schil onbekend’ werd geen rekening gehouden met het aantal keren dat een appartement type voorkomt. Deze fix zal resulteren in een iets ongunstiger rekenresultaat als een appartementstype meerdere keren voorkomt.
 • Warm tapwater: bij een keuze voor een warmtepomp met bron ‘combinatie buitenlucht en ventilatieretourlucht’ werd het vermogen van de warmtepomp op 0 gezet waardoor conform NTA 8800 het hele warm tapwater verbruik doorgerekend werd met een fictieve ‘elektrische doorstromer’. Dat is gecorrigeerd waardoor nu de juiste gunstigere resultaten worden berekend.
 • Zonneboiler: vooruitlopend op correctie in de NTA 8800 is bij formule 9.5 toegevoegd dat het resultaat in geen enkele maand < 0 mag worden. Dit kan bij berekeningen met een zonneboiler voor ruimteverwarming resulteren in een ongunstiger rekenresultaat.
 • Ventilatie / infiltratie: bij een gebouwhoogte van exact 15,0 of 50,0 meter klopten de rekenresultaten niet.
 • Verwarming / koeling: bij het wisselen van ‘soort bouw’ (nieuwbouw of bestaande bouw) werd het veld ‘isolatie leidingen’ niet gevalideerd zonder het formulier verwarming / koeling eerst te openen. Als de formulieren verwarming / koeling na de wijziging van ‘soort bouw’ niet zijn geopend en de invoer van het veld ‘isolatie leidingen’ op die formulieren was leeg, werd er geen foutmelding gegeven. Dit betekent dat in incidentele gevallen die foutmelding pas zichtbaar wordt bij het openen van de berekening in versie 3.0.14.0 . Na het oplossen van de foutmelding kan de uitkomst van de berekening wijzigen.
 • Ventilatoren: vanaf release 3.0.13.0 is het niet meer mogelijk bij ventilatoren met een fabricagejaar na 2006 te kiezen tussen wissel- en gelijkstroom (conform NTA 8800). Als er in een oudere berekening gekozen was voor wisselstroom (onjuiste invoer), wordt in versie 3.0.14.0 de berekening automatisch geconverteerd naar gelijkstroom. Dit leidt tot andere resultaten.

Verder zijn de volgende aanpassingen gedaan:

 • Uitloggen: als een gebruiker niet meer is ingelogd (of de sessie verlopen is) wordt hiervan een melding gegeven en wordt het inlogscherm weergegeven.
 • Openen berekeningen: in sommige situaties werden afgemelde of vergrendelde berekeningen niet goed geopend en bleef het scherm leeg.
 • Importeren: na importeren van een Uniec 3 bestand wordt de datum ‘gewijzigd’ op de tegel ingevuld.
 • Exporteren resultaten (CSV): als bij een berekening van een appartementengebouw ingevoerd per appartement de resultaten werden geëxporteerd kreeg je de resultaten van het laatste appartement in plaats van het gebouw. Nu worden de waarden van het gebouw weergegeven.
 • Wisselen type gebouw: als een berekening van een appartementengebouw werd gewijzigd in een berekening van een appartement werden er geen rekenresultaten meer weergegeven.
 • Algemene gegevens: er wordt weer gecontroleerd of er niet 2 berekeningen met een zelfde naam in de map staan.
 • Indeling gebouw: in de tabel ‘definieer gebouw’ was de kolom header Ag weggevallen
 • Kelderwanden: kelderwanden worden gekoppeld aan een vloer. Als de gekoppelde vloer gewisseld werd resulteerde dat in een foutmelding (Oeps) en werden er geen resultaten weergegeven.
 • Externe warmtelevering met verklaring: in sommige gevallen werd de BENG 2 waarde (fossiel – EMGforf) met de forfaitaire primaire energiefactor niet doorgerekend terwijl deze nodig is voor bepaling van het energielabel.
 • Verwarming / koeling: als bij afgifteventilatoren de regel verwijderd werd, werd ‘geen ventilatoren aanwezig’ getoond. Maar als het formulier opnieuw geopend werd was de verwijderde regel leeg.
 • Warm tapwater: bij circulatieleidingen buiten de verwarmde rekenzone werd het veld ‘totale lengte circulatieleiding’ niet gevuld bij de keuze voor ‘onbekende leidinglengte’. Dit was alleen een bug in de user interface en leidt niet tot andere rekenresultaten.
 • Koeling: bij koeling kan gekozen worden voor een boosterwarmtepomp.

De volgende aanpassingen zijn gedaan om het afmelden te verbeteren:

 • Er zijn verbeteringen doorgevoerd die het afmeldproces versnellen. Dit was nodig omdat bij sommige berekeningen van woongebouwen ingevoerd per appartement het voorbereiden van het afmeldproces (bij klik op de knop ‘afmelden’) zo lang duurde dat de daadwerkelijke afmelding niet startte. Tevens verloopt het afmeldproces sneller door deze verbeteringen.
 • Als EP-online storingen of verbindingsproblemen heeft wordt hier beter mee omgegaan door een goede melding te geven zodat de berekening op een later moment opnieuw afgemeld kan worden.

De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd bij de resultaten en rapportage:

 • TOjuli: de tabel met TOjuli resultaten per oriëntatie wordt nu ook getoond bij berekeningen van bestaande gebouwen (indicatief).
 • TOjuli: bij een berekening van een appartementengebouw ingevoerd per appartement kan nu per type appartement opgegeven worden of er sprake is van TOjuli of een GTO berekening. Tevens kunnen de GTO resultaten per type ingevuld worden.
 • Het downloaden van de rapportage gaat sneller.