Skip to main content

In deze release van Uniec 3 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Weergave: bij kleinere monitoren zoals tablets ontstond soms een probleem met de weergave. Dit is opgelost door de menugegevens uit de groene toolbar eerder samen te voegen in één menuknop (3 horizontale strepen knop).
  • Projectmappen: door een bug konden mappen waarin geen berekeningen stonden niet verwijderd worden. Dat kan nu wel.
  • Warm tapwater: Bij een sportgebouw > 1.000 m² met meer dan 1 identiek warm tapwater systeem werd de gebruiksoppervlakte van de aanwezige sport- en/of zwemzalen in formule 13.32a gebruikt zonder deling door het aantal identieke systemen. Tevens werd de controle of het gebouw > 1.000 m² is, gedaan op de gebruiksoppervlakte van het warm tapwatersysteem in plaats de gebruiksoppervlakte van het gebouw.
  • Koeling: Voor de bepaling van de benodigde energie voor regeneratie van de bodem of grondwater bron (NTA 8800 formule 10.85) werd bij een berekening van één appartement of één unit in een utiliteitsbouw met een gemeenschappelijke installatie de benodigde energie niet correct bepaald. Hierdoor werd het energiegebruik van koeling onjuist.
  • Resultaten: op de samenvatting van de energieprestatie werd het niet-gebouwbonden elektriciteitsgebruik bij woningen soms niet goed weergegeven
  • PDF rapportage: de afmeldgegevens worden uitgebreider weergegeven; behalve het registratie nummer worden nu ook de adresgegevens weergegeven
  • PDF rapportage: als een berekening een gevel zonder dichte constructies had (alleen transparante constructies) kon de PDF rapportage niet gegenereerd worden.
  • PDF rapportage: het niet-gebouw gebonden elektriciteitsgebruik bij utiliteitsgebouwen werd soms niet goed weergegeven
  • Afmelden: afmelden van gebouwen met een ventilatiesysteem A ging niet goed
  • Energielabel: de weergave op het energielabel van gebruikte installaties was soms onjuist. Er zijn aanpassingen gedaan om de weergave voor dauwpuntskoeling, elektrische bijverwarming en PV panelen te verbeteren.