Skip to main content

Warmtepompen

In deze release zijn alle BCRG verklaringen voor warmtepompen met bron bodem, grondwater en warmtepomppanelen toegevoegd bij verwarming. Deze warmtepompen kunnen geselecteerd worden bij de keuze ‘productspecifiek’. In een toekomstige release gaan we de ventilatieretourlucht warmtepompen en CV-toestellen toevoegen.

Warmtepompen kunnen nog niet productspecifiek geselecteerd worden bij warm tapwater. Daar moet de COP ingevoerd worden met ‘eigen waarde’. Zie voor het handmatig invoeren van de COP de “handleiding kwaliteitsverklaringen WP” op de pagina met FAQ’s over de software. Deze pagina kan vanuit Uniec 3 benaderd worden door naar Support te gaan of door vanuit onze website naar Support / FAQ gebruik software te gaan. Open op deze pagina het kopje “Installaties”.

Rapportage

De BCRG verklaring van alle producten geselecteerd in Uniec 3 worden automatisch toegevoegd aan het einde van de rapportage.

Bugfix

Tenslotte is in Uniec 3.0.9.2 een aanpassing gedaan waarmee voorkomen wordt dat er soms een Oeps melding verschijnt bij het oplossen van meldingen.