Skip to main content

In deze versie van Uniec 3 zijn een paar kleine bugs hersteld:

  • Bij projectwoningen werd bij warm tapwater de primaire energiefactor van externe warmtelevering niet goed gevuld in de berekening.
  • Bij projectwoningen werd de forfaitaire infiltratiewaarde van alle projectwoningen gebaseerd op het woningtype van de eerste woning. Het woningtype van de overige projectwoningen werd genegeerd voor de bepaling van de forfaitaire infiltratiewaarde.
  • Bij sommige gebruikers gaf de nieuwe functionaliteit ‘prullenbak legen’ een foutmelding en lukte het legen niet.