Skip to main content

In deze nieuwste versie van Uniec 3.1 hebben we diverse verbeteringen doorgevoerd.

 • Verplaatsen: het verplaatsen van mappen en bestanden gaat niet meer met slepen omdat dit op veel tablets niet goed werkte. In plaats van slepen is de functie ‘verplaatsen’ aan de menu’s toegevoegd. Hiermee kan een doelmap gekozen worden om de berekeningen/mappen te verplaatsen.
 • Multiselect: meerdere berekeningen in een map kunnen geselecteerd worden om daarna te kopiëren, verplaatsen, verwijderen, vergrendelen, exporteren of rapporteren. Tevens is er een knop toegevoegd om alle berekeningen in een map te selecteren of de selectie op te heffen.
 • Importeren: het is nu mogelijk om tegelijkertijd meerdere Uniec 3 berekeningen te importeren.
 • Bouwkundige bibliotheek: aan de tabel ‘Definieer transparante constructies’ is een knop ‘zoek- en vervang’ toegevoegd om snel U-waarden en ggl-waarden te kunnen vervangen.
 • Bouwkundige bibliotheek en begrenzing: de tabellen op deze formulieren verschalen nu beter bij gebruik van tablets waardoor de tabellen op meer devices zichtbaar zijn zonder horizontaal te scrollen.
 • Het kopiëren, exporteren en importeren van grote bestanden gaat nu altijd goed. Tevens wordt de voortgang van deze acties nu beter weergegeven door rekening te houden met de grootte van elke berekening.
 • Bij het upgraden van oude naar nieuwe versies zijn aanpassingen gedaan om het proces te versnellen. Tevens wordt er nu altijd eerst geupgradet met een weergave van de voortgang en daarna wordt de berekening geopend.

Verder zijn de volgende bugs hersteld:

 • Verwarming en koeling: bij het kopiëren van rekenzones ontstond in de tabel ‘ventilatoren voor afgifte’ een dubbele rij bij de oorspronkelijke rekenzone.
 • Warm tapwater: bij keuze voor een warmtepomp op gas werd er geen rendement ingevuld.
 • Warm tapwater: bij keuze voor een forfaitaire opwekker ‘booster – elektrisch’ was het niet duidelijk dat een forfaitaire booster altijd een boosterwarmtepomp betreft en niet een booster afleverset.
 • Douche-wtw: als in eerste instantie een aantal was ingevuld bij ‘aantal douches aangesloten op douche-wtw’ en daarna werd gekozen voor ‘aantal aangesloten douches op ieder type douche-wtw onbekend’ bleef Uniec 3 rekenen met het oorspronkelijk ingevulde aantal douches.
 • Ventilatie: bij berekeningen die werden omgezet van v3.0 naar v3.1 wordt regelmatig het veld ‘werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit’ zichtbaar. Er kwam echter geen waarschuwing dat dit veld nog ingevuld moest worden.
 • Verlichting: als een nauwkeurig lampvermogen was ingevoerd kwam op het energielabel een verlichtingsvermogen van 0 W/m² te staan.
 • Registreren: bij het kopiëren en exporteren van berekeningen werden provisioneel ID’s niet mee gekopieerd / geëxporteerd.
 • Exporteren / kopiëren: bij kopiëren en exporteren werd bij het weergeven van de verschillende kopieer/exporteer opties geen rekening gehouden met de aanwezige berekeningen in submappen (wel of niet afgemelde berekeningen).

Tenslotte zijn er enkele beveiligingsverbeteringen gedaan.