Skip to main content

In deze versie van Uniec 3 zijn de volgende kleine bugs hersteld die zijn ontstaan in de release van 13 maart 2023:

  • Wanneer bij gemeenschappelijke ruimten in versie 3.1.6 gekozen was voor invoer verliesoppervlakken ‘bij rekenzone(s)’ werd dit bij een upgrade naar versie 3.2.0 onterecht omgezet naar ‘bij gemeenschappelijke ruimte’.
  • Bij verwarming kan bij de aanvoertemperatuur gekozen worden voor een onbekende aanvoertemperatuur. In combinatie met een productspecifieke warmtepomp resulteerde dat in een COP van 0.
  • Bij warm tapwater kon bij een gemeenschappelijke warmtepomp gekozen worden tussen ‘voldoet aan tabel 9.28 of ‘voldoet niet aan tabel 9.28’. Dat is gecorrigeerd omdat bij een gemeenschappelijke warmtepomp alleen gekozen mag worden voor ‘voldoet niet aan tabel 9.28’.
  • Als bij warm tapwater een boosterwarmtepomp geselecteerd was en daarna werd de aanvoertemperatuur bij verwarming gewijzigd, werd het energieverbruik van de boosterwarmtepomp niet meer in rekening gebracht totdat het warm tapwater formulier werd geopend en de berekening opnieuw werd doorgerekend.
  • Bij ventilatie kan sinds de release van 13 maart 2023 gekozen worden voor een WTW rendement volgens NEN-EN 13053. In versie 3.2 werkt dat goed, in versie 3.1 gaf dat een foutmelding.
  • Wanneer bij een berekening gewisseld werd tussen de invoer ‘projectwoningen’ en ‘appartementengebouw’ konden bij PV systemen aangesloten op de appartementen de checkboxen niet meer aangevinkt worden.
  • Bij berekeningen geregistreerd in versies ouder dan 3.1.6 kon het energielabel vaak niet meer gedownload worden.