Skip to main content

In deze versie van Uniec 3 is het berekenen van de terugverdientijd en de netto-contante waarde toegevoegd. Daarvoor is het nieuwe formulier ‘energierekening’ toegevoegd waarop de kosten van energie kunnen worden ingevoerd. Ook is het mogelijk gemaakt om de levensduur van een variant op te geven.

In Uniec 3 zijn ook de volgende verbeteringen doorgevoerd / bugs hersteld:

 • Het resultatenoverzicht is uitgebreid met ‘compactheid’, ‘terugverdientijd’ en ‘netto contante waarde’.
 • Op het resultatenoverzicht zijn de parameters EP-1, EP-2 en EP-3 uitgebreid met een toelichting.
 • De keuze van het weerstation en de invoer van het stedelijk hitte-eiland effect is verplaatst naar het nieuwe formulier ‘energierekening’ .
 • De invoer van kosten is voor woningbouw inclusief BTW en voor utiliteitsbouw exclusief BTW.
 • In een berekening met koeling en varianten werden op het overzicht met de TOjuli resultaten dubbele kolommen getoond.
 • Als bij utiliteitsbouw bij het gebruikersprofiel gekozen wordt voor het invoeren van de warmtelast o.b.v. het aantal personen moet het aantal personen per gebruiksfunctie worden opgegeven. De gebruiksfunctie werd echter verborgen waardoor de invoer onduidelijk was.
 • De volgorde van de maatregelen in een variant kan door een gebruiker gewijzigd worden. Deze gewijzigde volgorde werd echter niet goed onthouden.
 • De tegels van de varianten zijn vergroot waardoor meer maatregelen getoond kunnen worden.
 • De tegels van de PV velden in een maatregel PV worden nu op alfabetische volgorde gesorteerd.
 • In zeer sporadische gevallen werd op het verwarmingsformulier of op het maatregel Rc formulier een onterechte melding gegenereerd die niet opgelost kon worden. Dit is hersteld.
 • In sommige gevallen kon niet afgemeld worden omdat de melding werd getoond dat de berekening geen actuele rekenresultaten heeft. Deze melding bleef echter getoond worden ook als de berekening nogmaals werd doorgerekend.