Skip to main content

In deze versie van Uniec 3 is het fitten van de maatwerk berekening aan de hand van de energierekening toegevoegd. Er kan gefit worden aan de hand van een energierekening zowel per maand als per jaar. Hiervoor is op het formulier ‘gebruikersprofiel fitten’ de knop ‘grafiek fitten’ toegevoegd om grafieken te genereren waarmee de berekende energieverbruiken vergeleken kunnen worden met de werkelijke energieverbruiken.

Om het fitten te verbeteren is bij woningbouw op het formulier ‘gebruikersprofiel fitten’ de mogelijkheid toegevoegd om een eigen waarde in te voeren voor de ‘interne warmteproductie en elektriciteitsgebruik’.