Skip to main content

In deze release van Uniec 3.2.5 zijn de volgende kleine bugs hersteld:

  • Luchtdoorlaten: in de tabel ‘Definieer infiltratie’ is de eerste kolom breder gemaakt waardoor lange namen in deze kolom beter leesbaar zijn.
  • Verwarming: bij een ‘warmtepomp – gasmotor’ en ‘warmtepomp – gasabsorptie’ werden een aantal ontwerpaanvoertemperaturen getoond (60, 65 en 70◦C) waarvoor geen forfaitaire COP waarden beschikbaar zijn in de NTA 8800. Dit leidde tot onjuiste rekenresultaten.
  • Warm tapwater: wanneer een berekening met detailopname omgezet werd naar basisopname werden in het veld ‘isolatie circulatieleiding’ nog de keuzes weergegeven gebaseerd op het bij basisopname verborgen veld ‘invoer circulatieleiding’.
  • Ventilatie: in sommige gevallen bleven de rekenresultaten (links boven) grijs zolang het ventilatie formulier open stond.
  • Afmelden: In versie 3.2.5.0 was de scope in de afmeld XML van utiliteitsgebouwen aangepast naar een logischer keuze. Deze wijziging blokkeert echter het vervangen van energielabels en is daarom teruggezet naar de oorspronkelijke keuze.