Varianten en maatwerk

By 14 maart 2023nieuws

Veel adviseurs maken meerdere varianten van 1 berekening. De reden is dat een opdrachtgever vaak meerdere opties wil hebben om aan een klant voor te leggen. Bij nieuwbouw kunnen dat meerdere manieren zijn om aan de BENG eisen te voldoen of om het gebouw nog energiezuiniger dan BENG te maken. Bij bestaande bouw wil een adviseur aan een klant kunnen laten zien welke verschillende manieren er zijn om een gebouw te verduurzamen. Voor al deze varianten maakt de adviseur momenteel kopie berekeningen. Om dit vergelijkingsproces te vergemakkelijken werken wij aan de compleet nieuwe module ‘varianten en maatwerk’.

In deze module wordt de berekening op de gebruikelijke wijze ingevoerd. Daarna kunnen er varianten toegevoegd worden. De varianten worden samengesteld door individuele maatregelen te bundelen. Denk daarbij aan maatregelen als het wijzigen van Rc of U-waarden, het toevoegen van zonwering of een andere installatie. De adviseur kan zoveel maatregelen aanmaken als wenselijk en deze in verschillende combinaties bundelen tot varianten. Per variant worden de uitkomsten bepaald van de BENG-indicatoren en het energielabel.

Door deze nieuwe module wordt het voor de adviseur veel makkelijker om een overzicht van varianten voor 1 berekening te maken:

  • maatregelen worden eenmalig aangemaakt en kunnen daarna gebruikt worden in meerdere varianten
  • als er iets gewijzigd wordt in de basisberekening, dan werkt deze wijziging automatisch door in alle varianten
  • door de Uniec 3 overzichten heeft de adviseur een duidelijk inzicht in de toegepaste maatregelen en uitkomsten van de verschillende varianten

Onderdeel van deze module is ook de verwerking van ISSO publicaties 82.2 ‘Maatwerkadvies woningen en woongebouwen’ en 75.2 ‘Maatwerkadvies utiliteitsgebouwen’. Hiermee kan het energiegebruik nauwkeuriger bepaald worden aan de hand van een specifiek gebruiksgedrag en de locatie van het gebouw in Nederland. Tevens kan de berekening gefit worden aan de hand van een energierekening. Bij deze methode wordt ook de terugverdientijd van varianten berekend.

De release van deze nieuwe functionaliteit staat gepland voor 1 juli 2023.