Skip to main content

Adviseurs hebben dringend behoefte aan kwaliteitsverklaringen om te gebruiken in energieprestatieberekeningen. Conform de ISSO opnameprotocollen mag een kwaliteitsverklaring van een product alleen gebruikt worden als deze in BCRG staat. Wij nemen in Uniec 3 daarom alleen verklaringen op die door BCRG zijn goedgekeurd. Helaas zijn veel fabrikanten er nog niet in geslaagd om hun producten met een NTA 8800 verklaring in BCRG te krijgen, dus zijn er op dit moment nog maar weinig kwaliteitsverklaringen beschikbaar in de BCRG database.

Uiteraard is dat zeer vervelend voor de adviseurs die een berekening aan BENG willen laten voldoen. Hierbij ontvangt u tips afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt:

U werkt aan een concept BENG berekening en verwacht deze pas over enkele maanden in te dienen  voor omgevingsvergunning

Als u een bepaald product in gedachten heeft, kunt u contact opnemen met de fabrikant of er een verklaring in de maak is. Het is waarschijnlijk dat de fabrikant wel al een verklaring heeft die nog niet in BCRG staat of in ieder geval weet welke rendementen zijn product gaat behalen. Via de functie “eigen waarde” kunt u deze rendementen waarderen. Op het moment dat de berekening definitief gemaakt wordt voor de omgevingsvergunning, zal de verklaring beschikbaar zijn en kunt u de “eigen waarde”  vervangen door de gewenste verklaring.

Als u nog geen product in gedachten heeft kunt u ervoor kiezen om een “veilige waarde” in te voeren bij het rendement, die beter is dan forfaitair en waarvan u verwacht dat er meerdere producten zullen komen met een kwaliteitsverklaring die minimaal dit rendement behalen. Ook hiervoor geldt dat u de functie “eigen waarde”  gebruikt en bij het definitief maken van de berekening kiest voor een kwaliteitsverklaring.

U werkt aan een  BENG berekening en verwacht deze voor 1 maart 2021 in te dienen voor omgevingsvergunning

BCRG heeft geconcludeerd dat de kwaliteitsverklaringen voor een heel aantal producten niet voor 01-03-2021 in BCRG opgenomen zullen worden. Daarom is er een overgangsregeling opgesteld voor de eerste 2 maanden van 2021. In dit nieuwsbericht van BCRG leest u de details van deze tijdelijke oplossing. Samengevat komt dit erop neer dat er een tijdelijke ontheffing komt van de verplichting om een NTA 8800 verklaring in BCRG te hebben voor de volgende productgroepen:

  • Bouwkundig (isolatie)
  • Ruimteverwarming (ketels, warmtepompen)
  • Warm tapwater (ketel, warmtepompen)
  • Ruimtekoeling (warmtepompen, compressiekoeling, absorptiekoeling en koude-opslag)

Voorwaarden om wel met een productspecifiek rendement te rekenen voor producten uit bovengenoemde productgroepen zijn:

  • Er moet een BCRG verklaring zijn conform NEN 7120 of Nader Voorschrift
  • Er is nog geen NTA 8800 verklaring van het product in BCRG
  • De prestatie van het product conform de NTA 8800 is gelijk of hoger dan de prestatie bepaald met de NEN 7120
  • De rendementen worden gecorrigeerd naar 90% van het rendement dat op de verklaring staat
  • De informatie op de NEN 7120 verklaring kan aangevuld worden met ontbrekende informatie aangeleverd door de fabrikant t.b.v. de invoerparameters in de NTA 8800

Als u van deze tijdelijke regeling gebruik wilt maken, dan moet u het rendement invullen conform de invulinstructie die BCRG gaat verstrekken. Op dit moment is deze helaas nog niet gepubliceerd.

Aangezien dit een tijdelijke overgangsregeling betreft (2 maanden) en de producten niet in BCRG staan, komen deze producten niet in Uniec 3. U kunt de rendementen waarderen met de “eigen waarde” functie en de oude NEN 7120 verklaringen bewaren in het projectdossier, te zamen met de invulinstructie die BCRG gaat verstrekken.