Skip to main content

Nieuwe features

Deze release bevat de volgende nieuwe features die het gebruik van Uniec 3 verbeteren:

 • De afgelopen weken zijn in de BCRG diverse kwaliteitsverklaringen gepubliceerd die wij nu ook in Uniec 3 hebben opgenomen. Dit betreft verklaringen voor:
  • externe warmtelevering
  • douche-warmteterugwinning
  • zonneboilers
  • PV panelen
   Van overige installaties zijn nog geen NTA 8800 verklaringen in BCRG gepubliceerd. Vanaf nu zullen verklaringen die in BCRG verschijnen aansluitend opgenomen worden in Uniec 3 zoals u dat ook gewend was in Uniec 2 / Enorm.
 • Bij resultaten is het overzicht met deelresultaten van de energieprestatie uitgebreid met onder andere de volgende features:
  • tabel met deelresultaten uitgesplitst in primair en niet-primair energieverbruik en per deelresultaat de hulpenergie apart benoemd
  • een cirkeldiagram om in één oogopslag te zien waar het meeste energie verbruikt wordt
  • energiegebruiken op de meter per energiedrager: elektra, gas, biomassa, externe warmte- of koudelevering
  • de mogelijkheid om het niet-gebouwgebonden elektriciteitsgebruik handmatig of volgens de EPV regeling in te voeren om het totale elektriciteitsgebruik inzichtelijk te maken
 • Onder resultaten is een nieuw overzicht toegevoegd met de TOjuli resultaten per rekenzone per oriëntatie. Als gebruik gemaakt wordt van een GTO berekening geeft dit formulier deelresultaten die nodig zijn voor de GTO berekening.
 • De energieprestatie van een zonneboilercombi kan nu ook bepaald worden.
 • In de navigatieboom is bij de installaties het ‘aantal identieke systemen’ tussen haakjes toegevoegd om gebruikers er continu op te attenderen welk ‘aantal identieke systemen’ bij de installatie tegels zijn ingevoerd.
 • Bij gebruik van een kwaliteitsverklaring voor externe warmte- of koudelevering wordt de BENG 2 waarde een 2e maal berekend met forfaitaire waarden voor warmte- en/of koudelevering (EwePtot;EMGforf) in aanvulling op de standaard BENG 2 waarde (EwePtot). Bij woningbouw wordt het energielabel namelijk bepaald aan de hand van BENG 2 met forfaitaire waarden voor warmte- en/of koudelevering.

Aanpassingen NTA 8800

De volgende aanpassingen zijn gedaan omdat NEN wijzigingen in de NTA 8800 heeft doorgevoerd:

 • Rekenmethode voor boosterwarmtepompen is aangepast waardoor rekenen met een eigen waarde (kwaliteitsverklaring) andere waarden geeft.
 • Bij zonwering is de optie ‘rolluiken’ toegevoegd.

De belangrijkste bugfixes

 • Begrenzing: bij begrenzing werd na het wijzigen van de invoer van lengte of breedte de totale oppervlakte (op de achtergrond) niet goed bijgewerkt.
 • Lineaire warmteverliezen: in incidentele situaties waarbij de lineaire warmteverliezen nauwkeurig waren ingevoerd, werden deze verliezen in de berekening niet meegenomen.
 • Verliesoppervlakte: bij het bepalen van de totale verliesoppervlakte t.b.v. de vormfactor (waaraan de BENG eisen gekoppeld zijn) werden scheidingsconstructies grenzend aan sterk geventileerd niet meegenomen.
 • Vloeren: vloeren grenzend aan een onverwarmde kelder gaven een onjuist resultaat en in sommige situaties werden er geen resultaten meer weergegeven.
 • Zomernachtventilatie: er werd altijd gerekend met enkelzijdige ventilatie (openingen in één gevel) ook als er sprake was van dwarsventilatie (openingen in verschillende gevels/daken).
 • Infiltratie: bij het wijzigen van het bouwjaar, renovatiejaar of het type gebouw (positie) werd de infiltratie waarde niet automatisch bijgewerkt waardoor onjuiste resultaten werden berekend.
 • Warm tapwater: wanneer gekozen werd voor opwekker ‘warmte uit verwarmingssysteem’ werd gerekend met een niet-gemeenschappelijke systeem terwijl dit altijd een gemeenschappelijk systeem betreft. Hierdoor werd het ‘aantal identieke systemen’ verkeerd gezet.
 • Boilervaten: de grenswaarde of het verlies bepaald moest worden a.d.h.v. een energielabel of a.d.h.v. het fabricagejaar moest <= 500 liter en niet < 500 liter zijn.
 • Zonneboiler vaten: bij invoer van zonneboiler vaten kan ook gekozen worden voor ‘eigen invoer’
 • Ventilatie: bij de leidingisolatie van toevoerkanalen naar de WTW-unit werd de invoer in millimeters in de formule gevuld als meters. De berekende isolatie was hierdoor veel te gunstig.
 • Vrije koeling (bron bodem of grondwater): de NTA 8800 vereist een controle op de balans in bodembronnen. Deze controle ging niet goed indien een deel van de installatie gemeenschappelijk was en een ander deel niet-gemeenschappelijk. In dat geval werden zeer hoge energiegebruiken voor koeling berekend.
 • Spookmeldingen: soms werd een melding bij een bepaald formulier gegeven en als je daar vervolgens heen ging, was de melding weg. Veel van deze ‘spookmeldingen’ zijn opgelost.

Volgende release

Eind december staat nog een release gepland waarin de volgende functionaliteiten worden toegevoegd:

 • Rapportage: downloaden van een rapportage met daarop alle invoerparameters en de rekenresultaten
 • Afmelden: een functionaliteit om de berekening(en) te kunnen registreren in de landelijke RVO database
 • Webshop: via de webshop kan een abonnement op Uniec 3 en afmeldtegoed aangeschaft worden