Skip to main content

Deze release bevat veel aanpassingen waar maanden aan is gewerkt. Wij raden alle gebruikers aan bij het openen van berekeningen eerst op ‘rekenen’ te klikken. In sommige gevallen zullen de resultaten veranderen.

Woongebouwen en appartementen in één berekening

In Uniec 3.0.11.0 is het mogelijk gemaakt om woongebouwen zodanig in te voeren dat de energieprestatie en TOjuli gelijktijdig uitgerekend kan worden voor zowel het hele woongebouw als alle individuele appartementen. In ons nieuwsbericht leest u hoe u deze functionaliteit gebruikt en demonstreren wij dit in een instructievideo.

Bugfixes

De afgelopen weken hebben wij veel extra testen uitgevoerd waarbij een aantal bugs zijn geconstateerd en gerepareerd. In de gebruikersinterface hebben wij de volgende reparatie gedaan:

  • Regeling zonwering: bij utiliteitsgebouwen werd het veld ‘regeling’ onterecht leeggemaakt als bij een andere transparante constructie zonwering werd gekozen.

De volgende fixes kunnen soms resulteren in andere uitkomsten van de berekening:

  • Verwarming en koeling: bij verwarmings- en koelsystemen met meer dan 1 afgiftesysteem werd voor alle afgiftesystemen onterecht gerekend met het temperatuurverschil (∆θint;inc;zi) van het eerste afgiftesysteem.
  • Verwarming en koeling: afgifteventilatoren voor verwarming en koeling werden niet goed doorgerekend wanneer meerdere rekenzones aan één verwarmings- of koelsysteem gekoppeld zijn. De invoer is aangepast om afgifteventilatoren direct te koppelen aan de rekenzone waarin de afgifteventilatoren zich bevinden. Dit kan resulteren in extra invoer bij het openen van bestaande berekeningen met afgifteventilatoren.
  • Koeling: bij een combinatie van een watergedragen distributiesysteem en afgifte door middel van luchtkoeling werden de distributieverliezen soms niet meegerekend.
  • Warm tapwater: bij berekeningen van losse appartementen met een gemeenschappelijke warm tapwater installatie waarbij de keukens en badkamers niet op hetzelfde systeem zijn aangesloten veranderen de uitkomsten.
  • Warm tapwater: bij berekeningen van losse appartementen met als opwekker ‘warmte uit verwarmingssysteem’ kon de gebruiksoppervlakte van het totale warm tapwater systeem niet ingevuld worden waardoor de warm tapwater distributieverliezen van het hele gebouw werden berekend voor één appartement.
  • Warm tapwater: bij het kopiëren van berekeningen met een gemeenschappelijke warm tapwater systeem met 2 of meer opwekkers werd het aantal identieke systemen soms niet goed gekopieerd.
  • Ventilatie: als eerst bij een berekening zonder WTW een werkelijk ventilatiedebiet was ingevoerd in de kolom ‘mechanische toevoer direct’ en later een WTW is toegevoegd met invoer van een ventilatiedebiet in de kolom ‘mechanische toevoer voorbehandeld’ rekende Uniec 3 met beide waarden in plaats van alleen met ‘mechanische toevoer voorbehandeld’.
  • Werkelijk ventilatiedebiet: soms stonden er per rekenzone 2 rijen in de tabel terwijl dat altijd één rij per rekenzone moet zijn.
  • Validatie: bij het klikken op de reken knop wordt de hele berekening nog een keer gevalideerd om te controleren of alle velden zijn ingevoerd en naar de laatste inzichten zijn bijgewerkt. Dit kan bij bestaande berekeningen resulteren in meldingen dat er nog velden niet zijn ingevoerd of tot gewijzigde rekenresultaten door het bijwerken van informatie op de achtergrond.