Skip to main content

In Uniec 3.0.11.2 zijn de volgende aanpassingen gedaan:

  • Projecten: Wanneer dezelfde berekening op een andere plek geopend wordt door dezelfde of een andere gebruiker wordt in de eerste berekening een melding gegeven dat de berekening elders geopend is en wordt deze vergrendeld. Dit voorkomt dat gelijktijdig in dezelfde berekening gewerkt wordt en de berekening beschadigd raakt.
  • Ventilatoren: bij berekeningen waarbij het hele woongebouw per appartement ingevoerd is, werd de ventilatorenergie van het hele gebouw onjuist berekend als er niet forfaitair was gerekend (de uitkomst per appartement was wel correct).
  • Meldingen: in de release van maandagavond 19 april (Uniec 3.0.11.1) was een aanpassing gedaan die leidde tot onterechte foutmeldingen op de formulieren warm tapwater, koeling en incidenteel bij installaties en ventilatie. Dit probleem is verholpen.
  • Resultaten: op het resultatenoverzicht zijn een paar kleine esthetische aanpassingen gedaan. In sommige situaties werd een waarde, eis of beoordeling niet getoond.