Skip to main content

In Uniec 3.0.12.0 zijn de volgende aanpassingen gedaan:

  • Begrenzingen: bij een dak grenzend aan een AVR werd de dak oppervlakte onterecht meegenomen bij het verliesoppervlak. Tevens werden onterecht de lineaire warmteverliezen van een dak grenzend aan een AVR meegenomen bij het transmissieverlies.
  • Begrenzingen: als bij gekopieerde berekeningen het begrenzingstype ‘vlak’ werd gewijzigd werden er bij de dichte constructies geen keuzes meer in de dropdown getoond.
  • Verwarming: bij forfaitaire warmtepompen en CV-ketels werden bij de toestel keuze soms meerdere identieke keuzes weergegeven.
  • Verwarming: fix die voorkomt dat het verwarmingsformulier niet meer geladen wordt (wit scherm)
  • Warm tapwater: bij appartementengebouwen ingevoerd per appartement en een gemeenschappelijke warm tapwater installatie met afleversets werd het totaal aantal afleversets ook gebruikt bij de berekening van de losse appartementen.
  • Belemmeringen: bij zijbelemmeringen van ramen / PV panelen met een hellingshoek < 15° met een oriëntatie anders dan zuid, werd de beschaduwingsreductiefactor bepaald a.d.h.v. de werkelijke oriëntatie in plaats van de zuid oriëntatie van het zichtveld.
  • Afmelden: het afmeldproces is verder versneld voor met name woongebouwen en er is een reparatie gedaan voor een afmeld probleem met een AOR en kelder.
  • De link naar onze website in de copyright tekst rechts onder is verwijderd omdat daar in tablet modus soms per ongeluk op geklikt werd bij openen van het toetsenbord.