Skip to main content

In Uniec 3.0.12.1 zijn diverse aanpassingen gedaan vooral op het gebied van gemeenschappelijke installaties en om het afmelden van woongebouwen te verbeteren. Daarnaast zijn er diverse technische aanpassingen gedaan die ervoor zorgen dat Uniec 3 minder vaak onterechte foutmeldingen geeft of bestanden beschadigt. Hieronder een overzicht van de verbeteringen.

 • Gemeenschappelijke installaties: bij grondgebonden woningen is het nu ook mogelijk een gemeenschappelijke verwarmings-, warm tapwater- of koelinstallaties in te voeren (bijvoorbeeld nodig bij vakantieparken met een gemeenschappelijk systeem).
 • Gemeenschappelijke installaties: bij woongebouwen is het nu ook mogelijk om een gemeenschappelijk ventilatie systeem C in te voeren (bijvoorbeeld nodig bij gebruik van gemeenschappelijke dakventilatoren).
 • Gemeenschappelijke installaties: bij invoer van losse appartementen of units in een utiliteitsgebouw kan bij een gemeenschappelijke ventilatiesysteem (bijvoorbeeld een luchtbehandelingskast) nu ook de aangesloten oppervlakte van het totale ventilatiesysteem ingevoerd worden.
 • Ventilatie: bij een woongebouw ingevoerd per appartement met een luchtbehandelingskast waarbij het ventilatorvermogen nauwkeurig is ingevoerd werd niet in alle situaties de ventilator energie correct berekend.
 • Warm tapwater: bij de voorraadvaten kan nu ook ‘productspecifiek’ gekozen worden. Op dit moment zijn er 2 modellen van Quooker opgenomen die in de BCRG database staan.
 • Projectmappen: bij submappen met lange namen versprong het 3-stippen knopje naar een volgende regel.

Voor het afmelden zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd. Deze hebben met name betrekking op het afmelden van woongebouwen ingevoerd per appartement:

 • Het afmeldproces (opbouwen van het XML bestand) is verder versneld.
 • Bij het afmelden wordt altijd eerst het hele woongebouw afgemeld en daarna de rest van de appartementen.
 • Als de afmelding van het hele woongebouw mislukt wordt de afmelding van de rest van de appartementen geannuleerd.
 • Als een afmelding van een woongebouw deels lukt maar enkele appartementen niet zijn afgemeld kan het gebouw na het oplossen van de fout opnieuw afgemeld worden. De appartementen die succesvol afgemeld waren worden in EP-Online vervangen en de appartementen die niet waren afgemeld worden toegevoegd in EP-Online. Deze functie werkt alleen als er binnen een week opnieuw afgemeld wordt of als er langere vervangingsrechten zijn verkregen bij EP-online.
 • Op het afmeldformulier is een knop toegevoegd om tijdens de afmelding verder te werken in een ander tabblad. Het tabblad met de afmelding mag tijdens het afmelden niet gesloten worden.
 • In de tabel op het afmeldformulier wordt de invoer van vorige afmeldingen niet meer onthouden (autofill is uitgezet).
 • Op de rapportage werd in de tabel met afmeldgegevens niet in alle situaties goed weergegeven welke gebouw(delen) met representativiteit waren afgemeld. Verder is de tekst bij de tabel verder uitgebreid voor situaties waarbij een gebouw deels is afgemeld.