Skip to main content

In Uniec 3.0.12.2 zijn de volgende 2 problemen opgelost:

  • Rapportage: in sommige situaties lukte het niet de rapportage te downloaden en werd onterecht een melding gegeven dat er nog fouten in de berekening zaten. Deze melding kwam ook voor bij afgemelde berekeningen.
  • Openen berekeningen: in sommige situaties werden afgemelde of vergrendelde berekeningen niet goed geopend en bleef het scherm leeg.