Skip to main content

In Uniec 3.0.16.0 zijn de laatste aanpassingen gedaan om (combi-)warmtepompen op ventilatieretourlucht te berekenen conform NTA 8800 interpretatieblad V2 die op 1 augustus 2021 is vrijgegeven. Deze versie van Uniec 3 rekent zowel de overventilatie van warmtepompen op ventilatieretourlucht voor warm tapwater als ruimteverwarming door. Hierdoor is het nu mogelijk om combi-warmtepompen op ventilatieretourlucht te kunnen berekenen met Uniec 3. De producten van Inventum en Nibe met een verklaring in BCRG zijn toegevoegd aan Uniec 3.

Een andere belangrijke aanpassing in deze versie is de toevoeging van de zogenaamde Standaard aan het afmeldbestand. Vanaf 1 augustus is deze Standaard voor woningisolatie op het energielabel toegevoegd. Doel van deze Standaard is dat potentiële kopers bij de aankoop en financiering van de woning rekening kunnen houden met de werkzaamheden die mogelijk nog aan de woning moeten plaatsvinden om deze geschikt te maken voor verwarming zonder aardgas. Meer informatie is te vinden op: Standaard en streefwaarden voor woningisolatie | RVO.nl | Rijksdienst

In deze versie hebben wij verder de volgende bugs opgelost:

  • Algemeen: wanneer Uniec 3 de melding ‘Oeps – er is iets fout gegaan’ geeft moet de pagina opnieuw geladen worden. Hij gaf daarna echter de melding ‘wacht tot gegevens verwerkt zijn’ en ging nooit de pagina opnieuw laden.
  • Constructies: bij nauwkeurige invoer van een serre (AOS) werd de zoninstraling op de begane grondvloer van de serre onjuist bepaald.
  • Constructies: wanden grenzend aan grond (kelderwanden) worden gekoppeld aan een keldervloer. Wanneer in een bestaande berekening de koppeling gewijzigd werd naar een andere vloer werd de oude koppeling niet verwijderd waardoor een dubbele koppeling ontstond. Dat leidde tot een berekening die uiteindelijk niet afgemeld kon worden.
  • Ventilatie: bij sommige productspecifieke WTW-units kon gekozen worden tussen wel of geen ‘koudeterugwinning via WTW’ terwijl deze toestellen standaard koudeterugwinning via de WTW hebben. Nu wordt standaard ‘koudeterugwinning via WTW’ getoond wanneer dit van toepassing is.
  • Ventilatie: bij het veld ‘kanalen van LBK naar rekenzone – buiten thermische zone’ zat in een Uniec 3 een verschil in de keuzes bij basis- en detailopname. Dit onderscheid zit niet meer in de geldige versies van de ISSO 82.1 en 75.1 en is daarom ook verwijderd in Uniec 3. Deze fix kan leiden tot andere uitkomsten bij berekeningen gedaan met de basisopname.

Afmelden / energielabel:

  • Als berekeningen niet succesvol afgemeld zijn door een probleem aan de kant van EP-Online geven we duidelijkere foutmeldingen omtrent de oorzaak en de oplossing.
  • Bij gebruik van een douche-wtw met een ‘onbekende aansluitwijze’ kwam op het energielabel te staan dat er geen douche-wtw aanwezig is.
  • Wanneer een vloer niet voorzien is van isolatie, maar de kruipruimte wel, dan werd op het energielabel een ongeïsoleerde vloer getoond omdat in het afmeldbestand de bodemisolatie niet wordt meegegeven. In overleg met RVO (EP-Online) is afgesproken bij gebruik van bodemisolatie die Rc-waarde mee te geven als de Rc-waarde van de begane grondvloer.
  • Na afmelden geeft Uniec 3 een overzicht met de afmeld resultaten. Bij een afmelding van meerdere berekeningen tegelijk stonden de berekeningen niet meer in de oorspronkelijke volgorde.
  • Vervangen van bestaande berekeningen ging soms mis omdat een andere projectnaam ingevoerd was. Bij vervangen wordt nu de projectnaam overgeslagen waardoor dat probleem niet meer kan optreden.