Skip to main content

Prullenbak

Bij de projectmappen is een prullenbak toegevoegd waarin alle verwijderde berekeningen worden gezet. Als een berekening per ongeluk is verwijderd kan deze teruggesleept worden uit de prullenbak. In een volgende release van Uniec 3 zal ook een zoekfunctie beschikbaar komen waarmee achterhaald kan worden in welke map een berekening staat.

Navigatieboom

In de navigatieboom links van de berekening hebben wij de volgende aanpassingen aangebracht:

 • Het blok linksboven met de BENG resultaten staat nu permanent in beeld ook als in de navigatie naar beneden gescrold wordt.
 • Bij ‘indeling gebouw’ is een pijltje toegevoegd waarmee je de hele bouwkundige invoer kunt inklappen. Hierdoor kun je snel naar de installatie navigeren (vooral handig bij gebouwen met veel bouwkundige invoer).

Spiegelen en roteren

Een spiegel en roteer functie is toegevoegd op het formulier ‘indeling gebouw’. Deze functie werkt als volgt:

 • Om een heel gebouw te spiegelen of roteren kan in de groene header van de tabel ‘definieer gebouw’ gekozen worden voor de knop ‘oriëntatie’. Als je deze selecteert komt er een pop up menu waarin de gewenste actie geselecteerd kan worden.
 • Bij appartementengebouwen kan ook ieder appartement individueel gespiegeld of geroteerd worden. Hiervoor is in de tabel per rij een noordpijl symbool toegevoegd. Wanneer je dit symbool selecteert komt er een pop pup menu waarin de gewenste actie geselecteerd kan worden.
 • Om direct het effect van spiegelen en roteren te zien wordt in de navigatieboom achter alle bouwkundige constructie automatisch tussen haakjes de oriëntatie toegevoegd.
 • Wanneer de berekening PV panelen bevat komt bij het spiegel- en roteermenu de optie om de PV panelen wel of niet mee te spiegelen/roteren. De oriëntatie van zonneboilers wordt nooit meegenomen bij spiegelen/roteren.

PV systemen

Het PV systemen formulier is volledig vernieuwd. De belangrijkste aanpassing is dat het nu mogelijk is om aan te geven op welke meterkast het PV systeem is aangesloten. Hierdoor kunnen PV systemen aangesloten op de meterkast van individuele appartementen ingevoerd worden in een berekening van een compleet appartementengebouw en worden de aanwezige PV-panelen niet meer standaard naar rato van gebruiksoppervlak verdeeld over de appartementen. Het gebruik van deze functionaliteit is optioneel. Een reden om te variëren in het aantal PV panelen per appartement is bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat alle appartementen een gelijk energielabel krijgen. In deze instructievideo wordt de nieuwe functionaliteit toegelicht.

Verdere aanpassingen op het PV formulier zijn:

 • De layout is niet langer in de vorm van een kolommen structuur maar in de vorm van een tabelstructuur om het formulier overzichtelijker te maken.
 • Wanneer sommige eigenschappen van een PV systeem niet gelijk zijn (zoals het Wp vermogen van de panelen), kunnen extra PV formulieren worden aangemaakt voor afwijkende systemen.
 • De invoer van PVT systemen is niet langer aanwezig op het PV formulier. Op het zonneboiler formulier wordt reeds gevraagd of er sprake is van een PVT systeem. Indien dit het geval is, moeten de elektrische eigenschappen (Wp vermogen) van het PVT systeem nu op het zonneboiler formulier ingevuld worden.
 • Bij de beschaduwing van PV panelen en zonneboilers wordt niet meer om de hoogte van de zijbelemmering gevraagd.
 • Het is niet langer mogelijk om PV-panelen in te voeren met een eigen waarde voor “Wp per paneel” en “Wp totaal”. De reden hiervoor is dat Uniec 3 bij die keuzes niet kan bepalen hoeveel m2 PV-panelen geplaatst wordt. De oppervlakte van de PV-panelen is verplichte informatie om op het (voorlopig) energielabel te vermelden.
 • Bij invoer van PV systemen met ‘productspecifiek Wp/paneel’ werd het Wp vermogen twee keer afgerond omdat de NTA 8800 dat verplichte (1x per paneel en 1x per vierkante meter). De dubbele afronding is in Uniec 3 verwijderd omdat deze dubbele afronding is verwijderd in de NTA 8800;2022. Hierdoor zal de PV opbrengst bij keuze voor ‘productspecifiek Wp/paneel’ iets toenemen.

Warmtepompen op ventilatieretourlucht

De attestering voor NTA 8800 software is uitgebreid met nieuwe testen waaronder testen voor warmtepompen op ventilatieretourlucht. Na vergelijkende testen zijn de volgende afwijkingen hersteld:

 • Als de warmtepomp voor ruimteverwarming en warm tapwater meer uren moet draaien dan beschikbaar in de tijdsperiode moet volgens de laatste aanpassingen in de NTA 8800 een correctie uitgevoerd worden op de hernieuwbare energie (BENG 3). Hierdoor kan de BENG 3 waarde voor dit type warmtepompen iets lager uitvallen.
 • Voor ventilatiewarmtepompen waarbij de warm tapwater metingen op de verklaringen volgens de Europese tappatronen zijn gemeten werd de pompenergie voor verwarming onjuist (te hoog) bepaald.
 • Als uit de berekening van een warmtepomp op ventilatieretourlucht blijkt dat er sprake is van overventilatie werd de overventilatie alleen doorgerekend voor de warmtebehoefte maar niet voor de koudebehoefte. Dit heeft invloed op de berekende TOjuli waarde die bij overventilatie nu iets lager kan uitvallen.
 • Bij het ophalen van de PH;hp;max waarden (voor -10 tot 16°C) van de verklaring van een aan/uit warmtepomp op ventilatieretourlucht werden de waarden in de verkeerde volgorde verwerkt.
 • Bij de bepaling van de praktijkprestatiefactor voor warmtapwater en de hernieuwbare energie voor warm tapwater zat een kleine afwijking in het resultaat van de interpolatie tussen de 2 tappatronen.
 • Als er 2 verschillende type warmtepompen op ventilatieretourlucht in een project aanwezig zijn kan dat nu doorgerekend worden.

Overige aanpassingen

 • Bij vergrendelde en afgemelde berekening werd bij het openen niet meer aangegeven dat deze vergrendeld/afgemeld was. Hierdoor kon op de reken-knop geklikt worden wat resulteerde in een foutmelding.
 • Bij gebruik van een zonneboilercombi voor verwarming en warm tapwater wordt gecontroleerd of bij zowel verwarming als warm tapwater dezelfde keuze is gemaakt voor (niet)-gemeenschappelijke installatie.
 • De combinatie van een zonneboiler en een boosterwarmtepomp kon niet doorgerekend worden door een kringverwijzing in de NTA 8800. De aanpassing in de NTA 8800 is verwerkt waardoor deze combinatie nu doorgerekend kan worden.
 • Bij ventilatiesystemen D kan bij meer varianten gekozen worden voor ‘geen warmteterugwinning’ (voor alle varianten waarbij dat volgens de NTA 8800 is toegestaan). Tevens is aan de keuzelijst ‘onbekende WTW’ toegevoegd.
 • De productendatabase van Uniec 3 is aangepast voor de nieuwe verklaringen van de Fortes en Geohita booster afleversets.