Skip to main content

In Uniec 3.0.18.1 zijn de volgende bugs hersteld:

  • Het nieuwe PV formulier werd in sommige situaties niet goed geladen waardoor de pagina wit bleef.
  • In de tabel ‘Geometrie transparante constructies (ramen en deuren)’ werden de velden ‘transparante constructie’ en ‘opmerking’ over elkaar geprojecteerd.