Skip to main content

Nieuwe functionaliteiten

Deze release bevat de volgende nieuwe features die het gebruik van Uniec 3 verbeteren:

 • Rapportage: in deze versie is het mogelijk een PDF rapportage van de berekening te downloaden die gebruikt kan worden om in te dienen voor de omgevingsvergunning. De rapportage kan gedownload worden bij ‘projecten’ door op de 3-stippen knop van de berekeningstegel te klikken (selecteer ‘rapportage maken’). In januari 2021 zullen wij nog de volgende punten aan de rapportage toevoegen:
  • verklaringen die in de berekening gebruikt worden, worden aan de rapportage toegevoegd
  • de rapporten van alle berekeningen in een map in één keer downloaden
  • diverse schoonheidsfoutjes in de rapportage worden opgelost
 • Registreren bij EP-online: met deze versie kunnen berekeningen afgemeld worden in de landelijke database van RVO (EP-Online). Berekeningen moeten onder andere afgemeld zijn voordat deze kunnen worden ingediend bij de gemeente voor aanvraag omgevingsvergunning. Afmelden kan door bij ‘projecten’ op de 3-stippen knop van de berekeningstegel te klikken en te kiezen voor ‘afmelden’. Het is ook mogelijk alle berekeningen in een map in één keer af te melden. Daarvoor moet bij de 3-stippen knop van de map gekozen worden voor ‘afmelden’.
 • Lineaire warmteverliezen: als de gebruiker heeft gekozen om de lineaire warmteverliezen nauwkeurig in te voeren zijn er controles toegevoegd om te voorkomen dat een gebruiker vergeet deze in te voeren.

Bugfixes

 • Boosterwarmtepompen: bij het doorrekenen van boosterwarmtepompen in woongebouwen werd de hoeveelheid energie die de boosterwarmtepompen uit het verwarmingssysteem halen niet vermenigvuldigd met het aantal aanwezige boosterwarmtepompen.
 • Gemeenschappelijke ventilatiesystemen: bij een gemeenschappelijk ventilatiesysteem met een luchtbehandelingskast met verwarmingsbatterij in combinatie met individuele verwarmingssystemen werd de hoeveelheid warmte geleverd aan de verwarmingsbatterij onjuist bepaald.
 • TOjuli: de TOjuli van een constructie grenzend aan een AOR werd bepaald alsof deze een noord oriëntatie had.

Volgende release

Begin 2021 staat een release gepland waarin het mogelijk wordt om de BENG en TOjuli resultaten gelijktijdig te berekenen van een heel woongebouw en ieder individueel appartement.