Skip to main content

In deze release van Uniec 3 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Warmtepompen

In deze release zijn alle BCRG verklaringen voor lucht-water warmtepompen toegevoegd bij verwarming. Deze warmtepompen kunnen nu geselecteerd worden bij de keuze ‘productspecifiek’. In toekomstige releases gaan we in de volgende volgorde de bodem-water, water-water en ventilatieretourlucht warmtepompen toevoegen.

Warmtepompen kunnen nog niet productspecifiek geselecteerd worden bij warm tapwater. Daar moet de COP ingevoerd worden met ‘eigen waarde’. Verklaringen voor warm tapwater worden toegevoegd in Uniec 3 nadat alle verklaringen bij verwarming zijn toegevoegd.

Projectmappen

  • Op de tegels van de berekening staat nu de juiste wijzigings- en afmelddatum die specifiek van die berekening is (en niet van de projectmap).
  • Wanneer een berekening nog meldingen heeft wordt dat met een rood gevarendriehoekje weergegeven op de tegel.
  • Lange projectnamen worden nu volledig op de tegels weergegeven (maximaal 3 rijen).

Berekening

  • Meldingen: aanpassingen om onterechte foutmeldingen bij het wijzigen van de instelling lineaire thermische bruggen op te lossen (dit type melding verdween automatisch als je erop klikte)
  • Algemene gegevens: De toevoeging ‘bestaande bouw’ is verwijderd bij type gebouw ‘appartement’ en ‘unit in utiliteitsgebouw’.
  • Algemene gegevens: Bij het wijzigen van een woningbouw berekening naar een utiliteitsbouw berekening ontstonden er problemen in de berekening die we hebben opgelost.
  • Verwarming: bij een verwarmingssysteem met een 2e opwekker werd gerekend met een onjuiste fractie (aandeel van het toestel ten opzichte van de totale warmtebehoefte). Dit resulteert in andere uitkomsten bij berekeningen met een 2e opwekker

Afmelden / energielabel

  • In sommige gevallen moesten eerst alle bouwkundige formulieren nog een keer geopend worden om succesvol af te melden. Dat probleem is bij nieuwe berekeningen opgelost. Bestaande berekeningen (en kopieën van bestaande berekeningen) worden over enkele dagen automatisch bijgewerkt.
  • Incidenteel kon niet afgemeld worden omdat de labelgrenzen niet goed in de berekening waren opgeslagen.
  • Op het energielabel wordt nu de juiste opwekker weergegeven indien de berekening een VR combiketel bevat.