Skip to main content

In deze versie van Uniec 3 zijn een paar kleine bugs hersteld:

  • Bij projectwoningen waarbij het ventilator vermogen handmatig ingevoerd werd of het vermogen via een kwaliteitsverklaring werd bepaald, werd het energieverbruik van de ventilatoren onterecht gedeeld door het aantal identieke systemen.
  • Bij projectwoningen werd bij warmtapwater het veld ‘energiefractie’ niet altijd gevuld.
  • Een bug hersteld waardoor sommige berekeningen niet geopend konden worden in de nieuwste versie.
  • Een bug hersteld waardoor sommige berekeningen niet doorgerekend konden worden in de nieuwste versie.