Skip to main content

In deze versie van Uniec 3 zijn de volgende kleine bugs hersteld.

  • Verwarming: als bij een onbekende ontwerpaanvoertemperatuur de (volgens ISSO 82.1/75.1 tabel 9.9) te gebruiken temperatuur niet op de verklaring van de warmtepomp staat komt er een melding. Die melding kwam te vroeg als enkele relevante velden nog niet waren ingevoerd.
  • Verwarming: als er sprake is van een onbekende aanvoertemperatuur wordt het menu ‘afgifte’ getoond. Bij dit menu is de tekst ‘afgifte uitsluitend LT radiatoren / convectoren’ ter verduidelijking gewijzigd in ‘afgifte alleen LT radiator / convector (evt. met opp. verw.)’
  • Projectwoningen: Bij gebruik van de functie ‘projectwoningen’ werd bij vakantiewoningen links boven aangegeven dat er niet werd voldaan aan de TOjuli eis. Maar voor vakantiewoningen geldt geen TOjuli eis. De melding is gecorrigeerd. Er wordt nu alleen aangeven of er aan de BENG eisen wordt voldaan.
  • Rapportage: Opmerkingen ingevuld in de Uniec 3 berekeningen kwamen zonder opmaak terecht op de PDF rapportage.
  • Resultaten exporteren: het downloaden van de CSV file gaf soms een foutmelding dat er contact gezocht moest worden met de helpdesk. Er wordt nu een duidelijke melding gegeven wat er gedaan moet worden om de CSV file succesvol te downloaden.

Met betrekking tot het registreren van gebouwen zijn de volgende bugs hersteld:

  • in het XML bestand dat wordt opgestuurd naar EP-online zijn aanpassingen gedaan voor gebruik van de ‘default’ beschaduwing categorieën uit de NTA 8800, gebruik van een WTW rendement volgens NEN-EN 13053 en het registreren van niet-zelfstandige wooneenheden.
  • Als een registratie vervangen werd, werd onterecht gecontroleerd of er voldoende afmeldtegoed aanwezig is. Deze controle was onnodig omdat voor ‘vervangen’ geen afmeldtegoed wordt afgeschreven.
  • De bestandsnaam van energielabels bevatte soms het provisional ID terwijl er met BAG vbo ID was geregistreerd en dus het postcode-huisnummer getoond kon worden in de bestandsnaam.
  • Het registreren van woongebouwen bij oplevering ging mis (omdat de scope van het gebouw afwijkt) als de berekening eerder was geregistreerd met Uniec 3 voor de omgevingsvergunning.
  • Op het afmeldformulier werd bij het registreren van een woongebouw (ingevoerd als geheel gebouw en niet per appartement) met BAG registratie het veld ‘BAG verblijfsobject ID van één van de appartementen in het pand’ niet getoond waardoor niet geregistreerd kon worden.