Skip to main content

In deze release zijn de volgende bugs hersteld die waren ontstaan in versie 3.2.4.0 die vanaf 14 november 2023 beschikbaar was:

  • In berekeningen met een maatregel U- en ggl raam/deur/paneel, werden onjuiste resultaten weergegeven.
  • Indien in een eerdere versie van Uniec 3.2 het formulier ‘gebruikersprofiel fitten’ was geopend maar niet was ingevuld, konden deze berekeningen niet meer worden geopend.
  • In sommige gevallen werd geen foutmelding meer gegenereerd als een veld op het verwarmingsformulier niet was ingevuld. Dit gaf een oeps-melding bij het doorrekenen van de berekening.
  • Als na het aanmaken van een HVAC maatregel het aantal identieke systemen werd gewijzigd, werd deze wijziging niet altijd goed doorgevoerd bij de kosten van de variant op het resultaten overzicht.