Skip to main content

De belangrijkste wijziging in deze release is dat het nu mogelijk is om maatwerkadvies bij EP-online te registreren. Hiervoor is bij projecten de keuze ‘afmelden maatwerkadvies’ toegevoegd.

Verder zijn de volgende nieuwe functionaliteiten toegevoegd:

 • Projecten: als een berekening een maatwerkadvies betreft, staat nu op de tegel bij projecten een symbool ‘MWA’
 • Varianten: het is nu mogelijk om de maatregel ‘zonwering’ (of zonwerend glas) toe te passen in combinatie met een maatregel waarbij de U-waarde van dezelfde constructie wordt aangepast
 • Afmelden: een woning kan nu ook afgemeld worden op een standplaats ID of ligplaats ID (dat kon alleen bij een woonwagen of woonboot). Deze aanpassing was nodig omdat het type ID in de BAG registratie soms verouderd is.
 • Afmelden: het provisional ID hoeft niet meer meegestuurd te worden bij registratie van het definitieve energielabel bij oplevering
 • Rapportage: de PDF rapportage van een geregistreerd maatwerkadvies toont nu ook de registratie gegevens

Tenslotte zijn in deze release de volgende bugs hersteld:

 • Ventilatie: bij een ventilatiesysteem E bleven de rekenresultaten (links boven) grijs zolang het ventilatie formulier open stond
 • Energierekening: het onderdeel ‘weerstation’ is verplaatst boven het onderdeel ‘verbruik’ omdat de beschikbaar klimaatdata niet altijd bij alle weerstations hetzelfde is. Nu wordt bij het veld ‘eerste maand energierekening’ voor het gekozen weerstation gecontroleerd welke maanden beschikbaar zijn
 • Maatwerkadvies: bij externe warmtelevering met een EMG verklaring had het energieverbruik op de meter bij de gefitte berekening en varianten een afwijking van 5%
 • Maatwerkadvies: bij een HVAC maatregel werd bij een 2e opwekker met invoer ‘eigen waarde opwekkingsrendement’ het invoerveld voor het rendement niet getoond
 • Maatwerkadvies: indien de terugverdientijd een negatieve waarde is, wordt nu een ‘oneindig’ symbool meegegeven
 • TOjuli: in de tabel ‘TOjuli conform NTA 8800’ werd de naam van de rekenzone per kolom niet meer weergegeven
 • Validatie: in een aantal situaties kon er op de ‘rekenen’ knop geklikt worden terwijl er nog een veld niet ingevuld was (bij enkele velden op de formulieren verwarming, warm tapwater en gebruikersprofiel fitten)
 • Rapportage: bij projectwoningen werden bij het resultatenoverzicht de BENG eisen en de beoordeling (vinkjes en kruisjes) alleen bij de eerste woning getoond
 • Rapportage: opmerkingen ingevuld bij het formulier ‘begrenzing’ werden niet weergegeven op de rapportage