Skip to main content

Releasenotes 3.2.6.0

In deze release van Uniec 3.2.6.0 is de volgende kleine bug hersteld:

Bij collectieve gebouwinstallaties in appartementengebouwen ingevoerd per gebouw en per appartement waren de rekenresultaten van de appartementen voor hulpenergie onjuist indien deze van een verklaring afkomstig waren. Dit gold voor de hulpenergie voor verwarming, warm tapwater en koeling. De gebouwresultaten waren correct maar bij de hulpenergie van de appartementen werden de resultaten niet vermenigvuldigd met fgebouw (de factor die het percentage aangeeft van het appartement ten opzichte van het hele woongebouw). In de praktijk hebben wij deze bug alleen aangetroffen bij een collectieve WP met kwaliteitsverklaring bij verwarming. Met deze reparatie worden de rekenresultaten van de appartementen bij collectieve gebouwinstallaties gunstiger.

Verder zijn de volgende kleine verbeteringen verwerkt:

  • Maatregelen: de link naar de kosten database van RVO is gewijzigd naar de nieuwe URL https://kostenkentallen.rvo.nl/
  • Varianten: bij een zeer beperkt aantal berekeningen werd bij het toevoegen van een maatregel voor PV systemen het aantal identieke systemen bij koeling onterecht gewijzigd.
  • Rapportage: bij de resultaten tabellen is toegevoegd of deze gebaseerd zijn op de ‘NTA 8800’ of de ‘ISSO 82.2 / 75.2 – Maatwerkadvies’. Deze wijziging zat al in de software maar is nu ook in de rapportage verwerkt.
  • Afmelden: bij het veld ‘afmelden in het kader van’ is de keuze ‘aanvraag omgevingsvergunning’ uitgebreid met ‘melding Wkb’ omdat ook die berekeningen geregistreerd moeten worden. Zie artikel: “Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Omgevingswet, Wkb en Bbl voor het registreren van BENG berekeningen?”