Skip to main content
Tag

bugs

Releasenotes Uniec 3.2.0.4

By release notes

In deze versie van Uniec 3 is de volgende kleine bug hersteld. Indeling gebouw: wanneer bij gemeenschappelijke ruimten bij ‘invoer verliesoppervlakken’ was gekozen voor ‘bij rekenzone(s)’ werden soms onterechte foutmeldingen gegeven dat er nog constructies moesten worden toegevoegd voor de gemeenschappelijke ruimten,

Read More

Releasenotes Uniec 3.2.0.3

By release notes

In deze versie van Uniec 3 zijn de volgende kleine bugs hersteld. Verwarming: als bij een onbekende ontwerpaanvoertemperatuur de (volgens ISSO 82.1/75.1 tabel 9.9) te gebruiken temperatuur niet op de verklaring van de warmtepomp staat komt er een melding. Die melding kwam te vroeg als enkele relevante velden nog niet…

Read More

Releasenotes Uniec 3.2.0.2

By release notes

In deze versie van Uniec 3 zijn de volgende kleine bugs hersteld die zijn ontstaan in de release van 13 maart 2023: Wanneer bij gemeenschappelijke ruimten in versie 3.1.6 gekozen was voor invoer verliesoppervlakken ‘bij rekenzone(s)’ werd dit bij een upgrade naar versie 3.2.0 onterecht omgezet naar ‘bij gemeenschappelijke ruimte’….

Read More

Releasenotes Uniec 3.2.0.1

By release notes

In deze versie van Uniec 3 zijn twee kleine bugs hersteld: Bij sommige oudere berekeningen ontstond een foutmelding wanneer geprobeerd werd de rapportage te downloaden. Bij PV systemen kon het veld ‘beschaduwing’ niet meer dichtgeklapt worden.

Read More

Releasenotes Uniec 3.1.4.1 en 3.0.23.1

By release notes

In deze versie van Uniec 3 zijn een paar kleine bugs hersteld: Bij projectwoningen waarbij het ventilator vermogen handmatig ingevoerd werd of het vermogen via een kwaliteitsverklaring werd bepaald, werd het energieverbruik van de ventilatoren onterecht gedeeld door het aantal identieke systemen. Bij projectwoningen werd bij warmtapwater het veld ‘energiefractie’…

Read More

Releasenotes Uniec 3.1.3.1 en 3.0.22.1

By release notes

In deze versie van Uniec 3 zijn een paar kleine bugs hersteld: Het was niet meer mogelijk om een rapportage van een berekening te downloaden als er een + symbool in de omschrijving van de berekening stond. Op het verlichtingsformulier bleef in de tabel de header niet netjes boven de…

Read More

Releasenotes Uniec 3.1.3.0 en 3.0.22.0

By release notes

In deze nieuwe versie van Uniec 3 is een aanpassing gedaan om de stabiliteit van Uniec 3 te verbeteren door de data van de server op een andere manier op te halen. Bij deze nieuwe methode wordt de server minder zwaar belast waardoor deze stabieler presteert. Verder zijn de volgende…

Read More